The 2-Minute Rule for МЕРКЕЛТоест, ние нямаме източник на чиста от странични намеси информация, която да смелим самостоятелно, чрез усилията на собствения си Разум.

Те даже не са народ, а сбирщина от прости хора, защото народността не е просто принадлежност към дадена географска територия, а съвкупност от общи цели, идеи и ценности, съвкупност от общи действия, целящи развитие на цялото общество, общи действия за реализиране на идеите и опазване на ценностите. Но това при българите не съществува. Аз използвам думата „народ” в техния случай, воден единствено от някакво благоприличие, но ако трябва да съм откровен, бих ги нарекъл сбирщина от идиоти – идиоти в гръцкият смисъл на думата.

Разбира се, това не би било възможно без помощта на държавата и държавните институции, които (са тези, които) създават необходимите условия за едно европейско качество на живота на бездомните кучета и техните последователи.

Всички младежи обичат силните чувства и изживявания, търсят ги, стремят се към тях, но тук търсенето на изживявания е съсредоточено в стремежа към удовлетворяване на първичните инстинкти. Този стремеж активно се пропагандира от масмедиите чрез различните шоута, филми и фаворизирани обекти за подражание. От екраните се сипят чалга, секс и кървища като източници на силни емоции и усещания и в крайна сметка именно в подобни преживявания младото поколение търси да изпита, да усети сладостта от живота, търси да се слее със самия живот.

Българите, постъпили в редиците на армията след промените, са постъпили водени от бедност, а не от идеали. Те имат да изплащат кредити и в името на тези кредити, в името на оцеляването на собственото си семейство, отиват да “демократизират”, а ако се наложи и да избиват талибаните в Афганистан. Тука няма вътрешна убеденост в правотата на действията на войника, няма вяра в кауза, няма непоколебимост на духа, характерна за истинския войник. Как мислите, дали войните сражавали се за вашето освобождение от турско робство, са воювали водени от идеята да спечелят пари от освободителната си мисия? Разликата е огромна.

Не е ли необходима една по-голяма справедливост в разпределението на обществените богатства, поне за осигуряването на жизнения минимум на тази част от обществото?

. . И сега какво да правим, аз съм просто един учител по физическо, а до мен е пожарникаря. Хм, ще дотърчим до мястото на взрива и ще изгасим пожара, както си знаеме – с приказки. Ние сме от „Хиляда и една нощ“. А терористите са странни птици . . ., какво търсят у нас?

I will never fail to remember my stick with the philosophers with the Andromeda nebula, who Are living infinitely extensive ( they by themselves have no idea once they were being born or when they could die) and who described to me that there are not able to exist democracy on the planet due to limited lifetime of its inhabitants as well as the fragility in their Actual physical remaining.

Пияни тълпи скандират: „Смърт на лихварите, Свобода на народа!“ – репортаж на БТВ от Атина

Затова и нашата задача е да не допуснем тази класа да забогатее и да работи за себе си. Защото знаем, че капиталът е капитал, че се трупа и нараства само и единствено когато използва чужд труд. Оставим ли всеки, позволим ли му да се изхранва със собствен труд, сам да произвежда, да реализира произведеното на пазара или директно да го консумира и така сам да задоволява потребностите си, капиталът изчезва.

А Гърция е едва ли не гордиевият възел на съвременния свят. И тук аз виждам корумпирането на разума на българската младеж.

Страшна ли е Революцията? Да страшна е! Затова винаги, когато назрее революционен момент, политическата машина заработва, олигархичната мафия развързва кесиите си и създава уж нов политически проект. Нова партия която да уталожи вашите страсти и да възроди вярата ви в политическата класа, в партийната демокрация. Но вгледайте се внимателно и ще видите, че всяка нова партия, всяко ново уж народно движение стремящо се към властта, към правото да ви управлява е всъщност маска. Маска зад която прозират стари муцуни и едни и същи мафиотски финансови структури.

Защо трябва да се интересуваме от тях? Те терористите не ни пречат да вървим по пътя на демокрацията, да строим магистрали, метро . . .! Те досега дори не са влизали в контакт с нас, за да постигнем някаква договореност. Те не желаят диалог. Какво можем да направим?

н. Държавата има една цел website – да осигури сигурност и защитеност на бизнеса, да му гарантира спокойствие и евтина работна ръка. Затова и другото перо, което ние финансираме в особено големи размери, е Силовото министерство, чиято функция е именно борбата с прерастването на виртуалните протести в реални, и така осигуряване на една стабилна икономическа среда за българския бизнес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 2-Minute Rule for МЕРКЕЛ”

Leave a Reply

Gravatar